Lejebetingelser

Leje af Kajago kajakker er på eget ansvar og risiko

 Betaling foretages via mobilepay inden for 1 time efter modtaget bekræftelse af booking fra Kajago
Kajakker og udstyr skal afleveres i samme stand som modtaget

Skader før og efter dokumenteres med billeder og sendes til udlejer
Skyl sand af kajak og udstyr inden de læsses på trailer så næste bruger kan få samme gode oplevelse af en tur på vandet i Kajago kajakkerne
Pagajen adskilles og ligges i cockpit, med bladene skubbet op ved ben området
Vest og sprayskirt hænges på holderne, så de kan tørre inden næste bruger, og under selve transporten i lugerne på kajakken

Trailer
Ved lån af kajaktrailer påhviler det lejer og bilens ejer at sikre udstyr på trailer er forsvarligt fastgjort, trailerens lys etc. lever op til lovkrav i trafikken
Trailer totalvægt 500kg inkl 8 kajakker

Annulering af booking
Fra lejers side
-  dagen før eller samme dag fuld betaling
senest 2 dage før 50% retur
senest 1 uge før 75% retur

Fra Kajago side
100% retur

Hæftelse
Skulle du mod forventning påføre de lejede materialer væsentlige skader hæfter lejer for udbedring 
Dette vurderes, drøftes og aftales mellem lejer og Kajago ud fra udstyrets værdi og skadernes omfang


Forsikring
Lejers egen forsikring dækker
Kajago forsikring dækker ikke lejers skader påført sig selv, 3 part eller udstyr
Skader vedr trailer i trafikken, det er bilen der trækker traileren der dækker